Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy RODO 95/46/WE jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwu poniższych informacji.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych jest FHP PIKAR., e-mail: luczakjp@gmail.com (NIP 9561940811).

Państwa dane będą przetwarzane w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, realizacji umów, świadczenia usług oraz spełnienia nałożonych na nas obowiązków wynikających z prawa polskiego lub Unii np. dokonywania rozliczeń podatkowych. Przekazanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzajemnej współpracy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej, a ich odbiorcą są nasi pracownicy, współpracownicy, a w koniecznych przypadkach działające na nasze zlecenie podmioty np. firmy kurierskie, transportowe, kancelarie prawne jak również organa państwowe. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ( poza UE ) lub organizacji międzynarodowej.

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem relacji biznesowych i umów oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania (skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody), przenoszenia danych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

W celu realizacji Państwa uprawnień prosimy o kontakt na adres: FHP PIKAR, ul. Kasztanowa 6, 87-152 Biskupice lub drogą elektroniczną: luczakjp@gmail.com

MENU