Proces technologiczny oparty jest o dawne sposoby ręcznego wytwarzania karmelu z cukru buraczanego. Tak głęboka karmelizacja osiągana jest przez umiejętne dozowanie bardzo wysokich temperatur, bez stosowania substancji chemicznych.  Karmel wytwarzany jest zgodnie z normą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN-A-74772:1996.

Produkt zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Kwalifikacja wyrobu:

 
 
Żywność barwiąca.
 

 

Skład surowcowy:

Cukier buraczany i woda demineralizowana..

Dodatkowe informacje:

Kraj pochodzenia: Polska

Zakład podlega urzędowej kontroli Państwowego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

Bezpieczeństwo produktu zapewnia PN-EN ISO 9001 oraz certyfikowany system HACCP/GHP/GMP (Cer.Nr.26/11/21/A/NCJT).

Współpracujemy z laboratoriami:

J.S. HAMILTON POLAND S.A. w Gdyni
P.S.S.E. w Toruniu

 
 
 
 
 
 
 

Pełna specyfikacja produktów:

MENU